Se filmen om STMK laget på Åssiden VGS

STMK from ÅssidenVGS_MK on Vimeo.

Smart vei til arbeidsliv og studier

Laget av Jørn A. Jensen og Øyvind Høie

Høsten 2016 lanseres en spennende videregående utdanningslinje. Linja har foreløpig fått navnet Studieforberedende utdanningsprogram med medier og kommunikasjon, og henter det beste fra ordinær studiespesialisering og den yrkesforberedende linja Medier og kommunikasjon, som fases ut samme høst.

Arbeidsplasser innen blant annet medier, ledelse, markedsføring, salg, service og administrasjon innebærer utstrakt bruk av kommunikasjonsverktøy. Det nye programmet gir innføring i disse verktøyene og knytter dem sammen med øvrige allmenndannende fag.

Alle tre årstrinn har fem uketimer i mediefagene, samt fem tilleggstimer som i stor grad skal være praktisk rettede.

De to siste årene inneholder i tillegg valgfrie programfag som også har mediefaglig innhold.

Hva får du jobbe med?

Selv om læreplanene ikke er ferdig utviklet, vil du garantert få innsikt og trening i emnene beskrevet her. Du møter erfarne, oppdaterte faglærere innen ulike områder, og får anledning til å produsere egne medieprodukter og prøvd deg i ulike formidlingsteknikker.

Fellesfag og valgfag

De tradisjonelle skolefagene inngår selvfølgelig i dette fullverdige studieforberedende tilbudet. Dessuten kan elevene velge andre fordypningsfag, både innen medier og kommunikasjon og andre retninger.

Les mer om de foreløpige læreplanene her.

Medieteori

Den teoretiske delen av STMK dekker utviklingen av mediene, uttrykkshistorie, ulike former for formidling, og ikke minst etiske og rettslige forhold. I tillegg får du lære om kommunikasjonsmodeller, formidlingsteknikker, journalistikk og medienes plass i samfunn og demokrati.

Sjangere

Faget Medier og kommunikasjon handler om å få frem budskap og innhold. Da er det viktig å vite hvordan fortellinger, informasjon og ideer finner form og uttrykk. Vi er innom avisreportasje, film, radio, tv, trykksaker, tekstsjangere, animasjon, tegneserier med mer.

Sosiale medier

Sosiale medier har vokst fram i rasende fart de siste årene, og er blitt viktige verktøy ikke bare for vårt privatliv, men også for næringsvirksomhet, politikk og kultur. Kjennskap til bruk, regler, sikkerhet og fall-gruber er en viktig del av mediekompetansen din. Lær om sosiale møtesteder, blogg, wiki-løsninger etc.

Plattformer

Vi henter informasjon og underholdning fra ulike digitale kommunikasjonsløsninger. Kunnskap om hvordan disse virker og hvordan vi skreddersyr innhold og form er en del av hva du lærer i medie- og kommunikasjonstimene.

Fotografering

Lær om profesjonell bildebruk - til reportasjer, i reklame, på nettsider, i blogger, i brosjyrer og andre trykte medier. Opplæring i foto omfatter blant annet komposisjonslære, lyssetting, fargelære, kamerateknikk og ikke minst hva slag krav de ulike kanalene stiller til sjanger og tekniske egenskaper.

Film og video

Hvordan bygger vi opp en filmfortelling? Hvordan klipper vi og lydsetter? Hva er studioproduksjon, reportasje, nyhetsinnslag og informasjonvideo? Og hvordan brukes et videokamera riktig? Studér andres produksjoner, lær av de beste og forsøk deg selv!

Design og layout

Du får innføring i grunnprinsipper for illustrasjonsteknikk, og ikke minst får du øve deg i å sette opp sider i papir- og nettbaserte medier. Du lærer om og praktiserer layout, formidlingsprinsipper, digitale tegneverktøy, fargebruk og andre finesser!

Lyd og radio

Radio kom før fjernsyn, og opplever en renessanse, ikke minst i form av podcaster. Lær hvordan du bygger opp et hørespill, en reportasje, en debattsending eller et portrett. Lydteori, opptaksteknikk, klipping og lydsetting er blant emnene du møter.

Typografi og tekst

Uten skriftspråket, ingen kultur sllik vi kjenner den! Bokstavenes utforming og bruk er helt avgjørende for god formidling. Lær deg grunnleggende typografi, regler for lesbarhet i ulike medier – og ikke minst: skaff deg kunnskap om korrekt rettskrivning og tegnbruk!

Symboler og ikoner

Symboler, ikoner, instruksjonstegninger, emojier og andre forenklede bildeuttrykk supplerer skriftspåket i stadig større grad, og i alle medier. Lær hvordan vi benytter symboler til alt fra trafikkskilt og produktinformasjon til logoer og i sosiale sammenhenger.

Reklame og PR

Hvordan formidler vi varer, tjenester og budskap gjennom reklame? Hva er informasjonsmedarbeidernes rolle i politikk, næringsliv og offentlige virksomheter? Og hva gjør egentlig PR-byråene for sine betalende klienter?

Research og kilder

Uansett om vi produserer kommersiell informasjon, nyhetsstoff, reportasjer, lærestoff eller meningsytringer, plikter vi å sjekke at påstandene våre er riktige, og at vi vet hvem som uttaler seg. Lær deg research, bruk av kilder og korrekt innholdsgjengivelse.

Vil du vite mer?

Studieforberedende utdanningsprogram med medier og kommunikasjon skal innføres fra høsten 2016. Det arbeides nå med å utvikle læreplanene, som skal være ferdige i mars 2016.

Les mer...

De nye læreplanene vil du finne her.